onze projecten

deNOx and N2O removal

Download de brochure

Nitric Acid plants are now globally striving to reduce both NOx (acid rain precursor) and N2O (298x CO2 equivalents) emissions. Apart from the environmental benefits, reducing
N2O emissions from nitric acid units is a cost-effective way to reduce greenhouse gas (GHG) emissions.

Proton Ventures conducted the Basic and Detailed Engineering Project for the deNOx and N2O emissions reduction in a major Nitric Acid production plant in Southern Europe.
This ammonia injection-based Selective Catalytic Reduction (SCR) project in collaboration with world-class catalyst provider Haldor Topsoe confines NOx emissions to less than
25ppm and decrease N2O to below 40ppm. Proton Ventures is procuring this combined NOx&N2O tertiary catalyst (TertiNOx™) which is highly active for NOx removal and will
ensure compliance with NOx regulations while removing N2O.

Proton Ventures is also undertaking the start-up and training of the unit’s operators.

Our activities
• Basic & Detailed Engineering
• Catalyst Procurement
• Start-up
• Training

Power to ammonia

Power2Ammonia - Proton Ventures

Ammoniak productie op kleine schaal

Proton Ventures is in staat om kleinschalige ammoniak plants te ontwerpen met NFUEL units. Als grondstof voor deze ammoniak productie kan elektriciteit uit vernieuwde bronnen (zoals windmolens, PV) gebruikt worden. Dit nieuwe concept maakt het mogelijk om groene gedecentraliseerde ammoniak te produceren die verder gebruikt kan worden voor:

  • Stikstof drager (kunstmest)
  • Waterstof drager
  • Energy opslag
  • FUEL

Als standaard ontwerp biedt Proton Ventures drie soorten capaciteiten (zie tabel). Binnen de verschillende mogelijkheden heeft Proton Ventures te maken met vraag en aanbod van de energiemarkt om gecentraliseerde ammoniak te produceren.

(Waste) gas to ammonia

Gas2Ammonia - Proton Ventures

De wereldwijde productie van ammoniak is gebaseerd op natuurlijk gas als grondstof. Deze productiemogelijkheden hebben veel capaciteit en zijn aanwezig op verschillende locaties waar natuurlijk gas beschikbaar is.

Proton Ventures biedt moderne technologische mogelijkheden waardoor wij in staat zijn om kleinschalige ammoniak productie (NFUEL units) mogelijk te maken. Door deze benadering en de technologie van Proton Ventures bieden wij u als klant de mogelijkheid om u te voorzien in kleinschalige ammoniak plants, waarbij u onafhankelijk bent van transportkosten en fluctuaties van de ammoniak prijs. Als grondstof kunnen natuurlijk gas, biogas of afgefakkeld gas gebruikt worden. Hierbij is het mogelijk om uit een afvalproduct ammoniak te produceren.