onze projecten

Power to ammonia

Power2Ammonia - Proton Ventures

Download onze brochure

Ammoniak productie op kleine schaal

Proton Ventures is in staat om kleinschalige ammoniak plants te ontwerpen met NFUEL units. Als grondstof voor deze ammoniak productie kan elektriciteit uit vernieuwde bronnen (zoals windmolens, PV) gebruikt worden. Dit nieuwe concept maakt het mogelijk om groene gedecentraliseerde ammoniak te produceren die verder gebruikt kan worden voor:

  • Stikstof drager (kunstmest)
  • Waterstof drager
  • Energy opslag
  • FUEL

Als standaard ontwerp biedt Proton Ventures drie soorten capaciteiten (zie tabel). Binnen de verschillende mogelijkheden heeft Proton Ventures te maken met vraag en aanbod van de energiemarkt om gecentraliseerde ammoniak te produceren.

(Waste) gas to ammonia

Gas2Ammonia - Proton Ventures

De wereldwijde productie van ammoniak is gebaseerd op natuurlijk gas als grondstof. Deze productiemogelijkheden hebben veel capaciteit en zijn aanwezig op verschillende locaties waar natuurlijk gas beschikbaar is.

Proton Ventures biedt moderne technologische mogelijkheden waardoor wij in staat zijn om kleinschalige ammoniak productie (NFUEL units) mogelijk te maken. Door deze benadering en de technologie van Proton Ventures bieden wij u als klant de mogelijkheid om u te voorzien in kleinschalige ammoniak plants, waarbij u onafhankelijk bent van transportkosten en fluctuaties van de ammoniak prijs. Als grondstof kunnen natuurlijk gas, biogas of afgefakkeld gas gebruikt worden. Hierbij is het mogelijk om uit een afvalproduct ammoniak te produceren.

FlexNH3 project

FlexNH3 project

Het FlexNH3 project stelt het gebruik van ammoniak als een hernieuwbare energie opslag medium voor. Het power-to-ammonia concept biedt een complete energie opslag route zonder CO2 met een uiteenlopend applicatie palet.

Deze studie onderzoekt de technische, economische, sociale en juridische haalbaarheid van het omzetten van elektriciteit in ammoniak en het gebruik van ammoniak als energie drager of andere industriële applicaties. Ammoniak is een flexibele chemicaliën die gebruikt kan worden als mest, chemisch basisproduct, de-NOx agent en energie drager. Door dit flexibele gebruik, en het feit dat de ondersteunende infrastructuur, distributie en gebruik van ammoniak al aanwezig is, maakt ammoniak een goede kandidaat als een grootschalig, energie drager, zonder CO2 uitstoot, voor de toekomst.